Ugrás a tartalomra

Csengetési rend

I. óra 7.15 - 8.00
II. óra 8.05-8.50
III. óra 9.05-9.50

IV. óra

10.05-10.50
V. óra 10.55-11.40
VI. óra 11.45-12.30
VII.óra 12.35-13.20

Órarend

Iskolanaptár

Dokumentumok

Törvények / Szabályzatok

Órarend

Órarend 2019/2020

Jump to Chapter 4

1.A   1.B   2.A   2.B    3A    3.B    4.A    4.B    5.A    5.B    6.A    6.B    7.A    7.B    8.A    8.B  Kisegítő tagozat 

KISEGÍTŐ TAGOZAT: 1.-2.-3.-4. 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: Egri Bodó Brigitta

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. ANGOL NYELV ZENEKULTÚRA OSZTÁLYFŐNÖKI MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
2. MATEMATIKA MAGYAR NYELV MATEMATIKA MATEMATIKA TESTNEVELÉS
3. MAGYAR NYELV MATEMATIKA MAGYAR NYELV KÖRNYEZET
TERMÉSZET ÉS
TÁRSADALOM
SZERB NYELV
4. TESTNEVELÉS KÖRNYEZET
TERMÉSZET ÉS
TÁRSADALOM
TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET ANGOL NYELV
5. SZERB NYELV PÓTÓRA TERMÉSZETŐRZŐK KÉPZŐMŰVÉSZET MATEMATIKA
6. PÓTOKTATÁS
 
SZABADAKTIVITÁS SZERB NYELV SZABADAKTIVITÁS POLGÁRI/HITTAN
7.          

 

 

1A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: MIKE MÁRIA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
    SZAKKÖR PÓTÓRA PÓTÓRA
1.

MAGYAR NYELV

MATEMATIKA
 
MAGYAR NYELV MATEMATIKA MAGYAR NYELV
2. TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV MATEMATIKA
3. MATEMATIKA KÖRNYEZETISMERET MATEMATIKA TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
4. ZENEKULTÚRA

OSZTÁLYFŐNÖKI

SZERB NYELV

KÖRNYEZET-

ISMERET

NÉMET NYELV
5. SZERB NYELV POLGÁRI HITTAN (REF.)

NÉMET NYELV

HITTAN(KAT.)
6.   SZABADAKTIVITÁS      
7.          

 

 

1B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: LAK ILONA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
  PÓTÓRA   EMELTSZINTŰ OKTATÁS  
1.

ANGOL NYELV

MATEMATIKA SZERB NYELV TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV
2. MATEMATIKA MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MATEMATIKA
3. MAGYAR NYELV KÖRNYEZETISMERET MATEMATIKA SZERB NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET
4. ZENEKULTÚRA OSZTÁLYFŐNÖKI TESTNEVELÉS MATEMATIKA ANGOL NYELV
5. TESTNEVELÉS SZABADAKTIVITÁS ANGOL NYELV POLGÁRI/REF.HITTAN KAT.HITTAN
6.          
7.          

 

 

2A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: SZETELI LILI

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
  PÓTÓRA PÓTÓRA JÁTÉKOS MATEMATIKA  
1. MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
2. MATEMATIKA SZERB NYELV MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
3. NÉMET NYELV MATEMATIKA TESTNEVELÉS SZERB NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET
4. KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS OSZTÁLYFŐNÖKI KÖRNYEZETÜNK KÉPZŐMŰVÉSZET
5. ZENEKULTÚRA POLGÁRI/HITTAN   TESTNEVELÉS SZABADAKTIVITÁS
6.          
7.          

 

 

2B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: MOLNÁR CSILLA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
  PÓTÓRA   PÓTÓRAI  
1. MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
2. ANGOL NYELV TESTNEVELÉS MATEMATIKA SZERB NYELV MATEMATIKA
3. MATEMATIKA SZERB NYELV ANGOL NYELV MATEMATIKA KÉPZŐMŰVÉSZET
4. KÖRNYEZETISMERET MATEMATIKA TESTNEVELÉS KÖRNYEZETISMERET KÉPZŐMŰVÉSZET
5. ZENEKULTÚRA POLGÁRI/REF.HITTAN OSZTÁLYFŐNÖKI TESTNEVELÉS SZABADAKTIVITÁS
6.          
7.          

 

 

3A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: PETRES ÁGNES

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. SZERB NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV SZERB NYELV SZERB NYELV
2. MAGYAR NYELV MATEMATIKA NÉMET NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
3. MATEMATIKA TERM.ÉS TÁRS. MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
4. ZENEKULTÚRA KÉPZŐMŰVÉSZET TERMÉSZETŐRZŐK TERM.ÉS TÁRS. POLGÁRI/HITTAN
5. TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS SZABADAKTIVCITÁS
6. OSZTÁLYFŐNÖKI PÓTÓRA PÓTÓRA NÉMET NYELV EMELTSZINTŰ
7.          

 

 

3B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: SZŰCS ELEONÓRA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
1.
MATEMATIKA MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
2. 5MAGYAR NYELV MATEMATIKA MATEMATIKA SZERB NYELV SZERB NYELV
3. SZERB NYELV TERM.ÉS TÁRS. ANGOL NYELV MATEMATIKA MATEMATIKA
4. ANGOL NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET TERMÉSZETŐRZŐK TERM.ÉS TÁRS. POLGÁRI/HITTAN
5. TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS SZABADAKTIVITÁS
6. OSZTÁLYFŐNÖKI PÓTÓRA PÓTÓRA ZENEKULTÚRA EMELTSZINTŰ
           
           

 

 

4A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: Kurucz Seffer Gabriella

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. NÉMET NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV TESTNEVELÉS
2. SZERB NYELV MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MAGYAR NYELV
3. POLGÁRI/HITTAN ZENEKLUTÚRA SZERB NYELV TERMÉS TÁRSADALOM MATEMATIKA
4. MAGYAR NYELV TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET TERMÉSZETŐRZŐK SZERB NYELV
5. MATEMATIKA TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM KÉPZŐMŰVÉSZET NÉMET NYELV SZABADAKTIVITÁS
6. PÓTÓRA
 
PÓTÓRA TESTNEVELÉS PÓTÓRA SZABADAKTIVITÁS
7.          

 

 

4B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: Barna Izabella

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV TESTNEVELÉS
2. MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MAGYAR NYELV
3. POLGÁRI/HITTAN ZENEKULTÚRA TERM.ÉS TÁRSADALOM TERM.ÉS TÁRSADALOM MATEMATIKA
4. SZERB NYELV TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET TERMÉSZETŐRZŐK ANGOL NYELV
5. ANGOL NYELV SZERB NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET OSZTÁLYFŐNÖKI SZERB NYELV
6. SZABADAKTIVITÁS PÓTÓRA TESTNEVELÉS PÓÓTÓRA SZABADAKTIVITÁS
7.          

 

 

5A JÓNÁS SZABINA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET FÖLDRAJZ TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA TÖRTÉNELEM
2. NÉMET NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET MATEMATIKA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA MATEMATIKA
3. ZENE TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
4. MATEMATIKA MATEMATIKA NÉMET NYELV ZENE BIOLÓGIA
5. MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV BIOLÓGIA ANGOL NYELV SPORTAKTIVITÁS
6. ANGOL NYELV SZERB NYELV INFORMATIKA SZERB NYELV SZERB NYELV
7.   HITTAN/POLGÁRI OSZTÁLYFŐNÖKI    

 

 

5B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: Antal Sztella

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. BIOLÓGIA SZERB NYELV NÉMET NYELV ZENE INFORMATIKA
2. TESTNEVELÉS MATEMATIKA SZERB NYELV MATEMATIKA SPORTAKTIVITÁS
3. NÉMET NYELV MAGYAR NYELV TÖRTÉNELEM BIOLÓGIA KÉPZŐMŰVÉSZET
4. MAGYAR NYELV TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET
5. SZERB NYELV ZENE ANGOL NYELV TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA MATEMATIKA
6. FÖLDRAJZ ANGOL NYELV MATEMATIKA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA MAGYAR NYELV
7. OSZTÁLYFŐNÖKI HITTAN-POLGÁRI      

 

 

6A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK:BESE BENCSIK TÍMEA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. FIZIKA MATEMATIKA KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV
2. TÖRTÉNELEM BIOLÓGIA TÖRTÉNELEM BIOLÓGIA ANGOL NYELV
3. TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV MATEMATIKA FIZIKA NÉMET NYELV
4. ZENEKULTÚRA ANGOL NYELV SZERB NYELV NÉMET NYELV SPORTAKTIVITÁS
5. TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA TESTNEVELÉS FÜLDRAJZ MATEMATIKA FÖLDRAJZ
6. TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA SZERB NYELV MAGYAR NYELV SZERB NYELV MATEMATIKA
7. INFROMATIKA   REF.HITTAN/POLGÁRI   OSZTÁLYFŐNÖKI

 

 

6B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: SZABÓ KIS CSEPEGI ELLA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
1.
MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
2. FÖLDRAJZ ANGOL NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET ZENE SZERB NYELV
3. SZERB NYELV BIOLÓGIA FÖLDRAJZ MŰSZAKI MAGYAR NYELV
4. TESTNEVELÉS FIZIKA TÖRTÉNELEM MŰSZAKI NÉMET NYELV
5. MATEMATIKA SZERB NYELV MAGYAR NYELV NÉMET NYELV FIZIKA
6. TÖRTÉNELEM TESTNEVELÉS ANGOL NYELV BIOLÓGIA SPORTAKTIVITÁS
7.     POLGÁRI/HITTAN INFORMATIKA REF.HITTAN
8.       OSZTÁLYFŐNÖKI  

 

7A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: GÁSPÁR HARGITA

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
1.
FÖLDRAJZ IDEGEN NYELV IDEGEN NYELV IDEGEN NYELV IDEGEN NYELV
2. FIZIKA ZENEKULTÚRA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA TESTNEVELÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
3. MAGYAR NYELV MATEMATIKA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA MAGYAR NYELV MATEMATIKA
4. TÖRTÉNELEM SZERB NYELV TESTNEVELÉS KÉMIA MAGYAR NYELV
5. TESTNEVELÉS MAGYAR NYELV TÖRTÉNELEM SZERB NYELV SZERB NYELV
6. MATEMATIKA KÉMIA BIOLÓGIA MATEMATIKA FÖLDRAJZ
7. BIOLÓGIA OSZTÁLYFŐNÖKI FIZIKA IDEGEN NYELV IDEGEN NYELV
8. INFORMATIKA IDEGEN NYELV IDEGEN NYELV   INFORMATIKA

INFORM

7B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK:  Kasza Kinga

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
1.
SZERB NYELV ANGOL/NÉMET ANGOL/NÉMET ANGOL/NÉMET NYELV ANGOL/NÉMET
2. MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV KÉMIA MAGYAR NYELV  
3. BIOLÓGIA KÉPZŐMŰVÉSZET TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS  
4. FÖLDRAJZ ZENEKULTÚRA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA SZERB NYELV  
5. TÖRTÉNELEM KÉMIA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA MATEMATIKA  
6. TESTNEVELÉS MATEMATIKA TÖRTÉNELEM FIZIKA  
7. MATEMATIKA INFORMATIKA2 INFORMATIKA1. ANGOL/HITTAN  
8. OSZTÁLYFŐNÖKI ANGOL NYELV NÉMET NYELV    

 

8A 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: Krasko Ibolya

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
1.
MŰSZAKI TESTNEVELÉS TÖRTÉNELEM TESTNEVELÉS FÖLDRAJZ
2. MŰSZAKI NÉMET NYELV TESTNEVELÉS FIZIKA MATEMATIKA
3. TÖRTÉNELEM ZENE KÉMIA ANGOL NYELV ANGOL NYELV
4. KÉMIA BIOLÓGIA MATEMATIKA MATEMATIKA SZERB NYELV
5. FÖLDRAJZ MATEMATIKA MAGYAR NYELV BIOLÓGIA MAGYAR NYELV
6. FIZIKA MAGYAR NYELV SZERB NYELV NÉMET NYELV KÉPZŐMŰVÉSZET
7. MAGYAR NYELV        
8.          

 

 

8B 

TANÍTÓ/OSZTÁLYFŐNÖK: Blaskó Tünde

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
0.
         
1. TÖRTÉNELEM BIOLÓGIA TESTNEVELÉS KÉMIA TESTNEVELÉS
2. BIOLÓGIA TESTNEVELÉS FÖLDRAJZ SZERB NYELV NÉMET NYELV
3. MŰSZAKI NÉMET NYELV MATEMATIKA ZENEKULTÚRA FÖLDRAJZ
4. MŰSZAKI MAGYAR NYELV KÉMIA ANGOL NYELV MAGYAR NYELV
5. MATEMATIKA ANGOL NYELV FIZIKA FIZIKA KÉPZŐMŰVÉSZET
6. SZERB NYELV MATEMATIKA MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV MATEMATIKA
7.     TÖRTÉNELEM OSZTÁLYFŐNÖKI HITTAN
8.     POLGÁRI INFORMATIKA