Ugrás a tartalomra

Csengetési rend

I. óra 7.15 - 8.00
II. óra 8.05-8.50
III. óra 9.05-9.50

IV. óra

10.05-10.50
V. óra 10.55-11.40
VI. óra 11.45-12.30
VII.óra 12.35-13.20

Órarend

Iskolanaptár

Dokumentumok

Törvények / Szabályzatok

Névadó

IdKovacsGyula

Iskolánk névadója 1846-ban született Magyarországon. Tanulmányait a nagykőrösi tanítóképzőben végezte el. 1872-ben a presbitérium új kántortanítót keresett, többek között a győri ref. egyház lelkészi hivatalánál is kérdezősködtek. Érdeklődésükre a válasz ez volt: A győri ref. lelkészi hivatal Kovács Gyula urat, ki Győrött 6 éven keresztül buzgó orgonista és tanító, jó lélekkel ajánlja kántortanítónak. Meghívták bemutatkozásra, mely után 1872. augusztus 18-án a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta. 1874-ben kezdett el dolgozni, egyházunk kiváló tanítót és kántort kapott, az ajánló sorok mindenben beigazolódtak. Mint haladó gondolkodású pedagógus, tanítványait igyekezett mindarra megtanítani, amire az életben szükségük lehet. Nagy súlyt fektetett a jellem nevelésre. Tanítványaihoz szigorú volt, tudott fegyelmezni, nem csoda tehát, ha tanítványaiból a katonaságnál többen is altisztekké lettek. Nevét tisztelettel ejtik ki hajdani tanítványainak unokái is. A társadalmi élet terén is maradandót alkotott. Az Ő nevéhez fűződik az 1874- ban  megalakult Polgári Kör, melynek haláláig elnöke volt. Szorgalmazta az óvoda megnyitását és a könyvtár megalakítását. Munkásságát a közoktatási minisztérium is elismerte és 1909-ben 200 korona pénzjutalmat kapott. 38 évig tanított, 1910-ben egy presbiteri gyűlésen agyszélhűdés érte, 1912. január 9-én halt meg, 66 éves korában. Az egész falu halottjának tekintette, nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra a moravicai nyugati temetőben.