Ugrás a tartalomra

Csengetési rend

I. óra 7.15 - 8.00
II. óra 8.05-8.50
III. óra 9.05-9.50

IV. óra

10.05-10.50
V. óra 10.55-11.40
VI. óra 11.45-12.30
VII.óra 12.35-13.20

Órarend

Iskolanaptár

Dokumentumok

Törvények / Szabályzatok

Íjász Szakkör

Íjászat Moravián

A moravicai iskolában az íjászat 2007-ben indult el abból a meggondolásból, hogy a gyerekeket ki kell mozdítani a klasszikus iskolai és szakköri tanításból. Az állandó ülést, monoton előadásmódokat fel kell, hogy váltsa a természetben való mozgás, a helyes testtartás gyakorlása, s mindeközben valami ősit, magyart, egyedit kell tenni. Az ilyen munkában nem elsősorban a jó tanulók, hanem az ügyesebb, „vizslább“ diákok jutnak kifejezésre, akik egyébként a klasszikus oktatási rendszerben háttérbe szorulnak.

Felszerelésünk első darabjait Kaposmérőn, Kassai Lajos neves lovasíjásztól szereztük be, ahol 4 gyantás gyakorlóíjat, másfél tucat vesszőt és két vesszőfogót tudtunk vásárolni. Egy évvel később részt vettünk az első versenyen, ahol az első négy íjászunk elhozta az első négy helyezést. Ez újabb löketet adott a munkához. Azóta nincs verseny, ahonnan nem érmekkel térünk haza. Ma már szélesebb körben is ismertek vagyunk. A tagság folyamatosan nő, s mára átlagosan, évente 20-30 tagunk van. Az íjászaink 9 és 15 év közöttiek. Évente 9-10 hazai illetve nemzetközi versenyen veszünk részt, s közben május utolsó hétvégéjén iskolai és falunapi rendezvények keretein belül íjászversenyt szervezünk a régi téglagyár területén, ahol átlagban 60-80 versenyző (úgy gyerek, mint felnőtt) vesz részt. Szükség szerint bemutatókat tartunk különféle gyerektáborokban. Felszereltségünk évről-évre egyre jobb. Íjászaink nagy része rendelkezik saját íjjal, de egyesületünk is birtokol több tradicionális illetve vadászreflex íjjat, melyet saját külön szertárunkban tárolunk. Folyamatosan vásárolunk 3D célokat, mert hosszútávon ezekre a legmodernabb célokra szeretnénk építeni versenyeinket. Jó időben az iskola füves pályáján, míg rossz idő esetén a tornatermben tartjuk edzéseinket - minden hétfőn 14 és 16 óra közt. Az íjászat mellett foglakozunk kelevéz és csatakereszt vetéssel, karikás ostor forgatással. Több alkalommal gyerekhét alkalmából az íjászatra építettük egész heti műsorunkat. Ilyen volt a vitézhét vagy a pozsonyi csata emlékhete. Minden évben legalább egy alkalommal íjászdiszkót szervezünk iskolánkban, ahol a bevétel egy részét a ballagó nyolcadikos íjászok megajándékozásásra használjuk fel.

Saját bejegyzett egyesületünk Bácsér néven alakult. A kezdeti sikerek után nézetkülönbségek alakultak ki jövőbeni céljainkban, elképzeléseinkben, ezért bajsai társainkkal kiváltunk, és egy új, kimodottan gyermekközpontú íjászegyesületet alapítottunk Kálíz Íjász és Hagyományőrző Egyesület néven. Az egyesületnek két szakcsoportja van: Ómoravicán illetve Bajsán. A két alapszervezet önálló, de közös célok mentén gondolkodunk, ezért logónk, alapszínünk közös. Nem egyszer közösen lépünk fel, utazunk külföldre vagy különféle fellépésekre.

Kálíz név eredete

A kálízok iráni eredetű, muszlim vallású nép volt, kik a honfoglaláskor velünk érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Feltételezhetően még Levédiában csatlakoztak hozzánk. Árpád-házi királyaink idejében kereskedők, vám- és adóbeszedők voltak, akik háború esetén mint lovasíjászok követték az uralkodóinkat. Hű alattvalók révén királyaink nem kényszerítették őket vallásuk elhagyására. Beolvadásuk lassan zajlott le, de az Árpád-ház kihalása környékén ők is eltűntek, beolvadva a magyarságba.

A kora középkori Magyarországon, főleg Nyitra környékén, a mai Pest és Bácskában éltek nagyobb számban. Az itt húzódó Római- vagy Hadi-utat ebben korban Káliz-útnak nevezték.